Hvordan bli et verdensledende universitet?

Publisert 

I Norge raser debatten om hvordan vi skal heve kvaliteten i høyere utdanning. Kanskje vi kan lære noe av Oxford?

Hvordan bli et verdensledende universitet?
Knut Aarbakke

Debattinnlegg av Knut Aarbakke, på trykk i Adresseavisen torsdag 19. juni 2014, i Fevennen tirsdag 8. juli 2014 og i Nordlys onsdag 23. juli 2014.

I Norge raser debatten om hvordan vi skal heve kvaliteten i høyere utdanning. Til høsten skal kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen legge frem en langtidsplan og forslag til endringer i universitets- og høgskolestrukturen. Kanskje vi kan lære noe av Oxford?

Universitetet i Oxford er blant verdens absolutt beste universiteter på de fleste rangeringer, år ut og år inn. Hvordan får de det til? Ja, de har 800 års erfaring og noen av de beste forskerne, underviserne og studentene. I tillegg har de meget god økonomi. Likevel ligger det viktigste svaret på hvordan de får det til i hvordan de satser, organiserer og følger opp. Stikkordet er utstrakt tillit til den enkelte, enten vi snakker om studentene eller de ansatte, kombinert med klare forventninger.

Ta undervisningen som et eksempel. Den enkelte student forventes å skrive essays hver uke. For å følge opp dette får de veiledning av lærerne enkeltvis eller i grupper på to og to flere ganger i uken. Dette gjelder også på bachelor-nivå. Samtidig tilbys det ordinære forelesninger, og det er den enkelte lærer som selv bestemmer hva han eller hun vil forelese over. Det er også det enkelte college som selv bestemmer hvilke studenter de tar inn, gjennom vurdering av søknader, skoleresultater og intervjuer. I tillegg tilrettelegges det for at studentene skal trives. En student som trives er nemlig en bedre student. Studentene bor sammen på collegene, der de også spiser sammen og har felles sosiale møteplasser.

Og selvsagt forskes det. De fleste miljøer er i den absolutte verdenstopp, basert på utstrakt akademisk frihet for den enkelte forsker. Man velger selv sine forskningstemaer, samtidig som det stilles forventninger om forskningsresultater og publisering.

At vi har mye å lære er udiskutabelt, og for meg fremstår dette som nok et bevis på at vi trenger en tillitsreform i offentlig sektor, ikke minst ved universitetene våre. Gi mer tillit og ansvar til den enkelte student og den enkelte vitenskapelig ansatt. Reduser byråkratiet ved å legge mer ansvar til den enkelte institusjon, også det enkelte fakultet og institutt.

Akademikerne vil ha flere verdensledende miljøer ved norske universiteter og vitenskapelige høyskoler. Skal vi få det til trengs det økonomisk satsing og mer tillit til den enkelte. Lokal handlefrihet er stikkordet, også her. 

Fedrelandsvennen - Hvordan bli et verdensledende universitet?

Nordlys - Hvordan bli et verdensledende universitet?