Gledelig forslag fra FrP, H, Krf og V

Publisert 

Opposisjonens forslag til ny modell for Forskningsfondet er gode nyheter om man mener forskning er viktig.

Gledelig forslag fra FrP, H, Krf og V

Tankegangen da forskningsfondet ble opprettet var å skape langsiktighet i forskningsbevilgningene, slik at et så viktig område ikke ble avhengig av årlige budsjettbevilgninger og politisk spill. Regjeringens forslag i fremlegg til statsbudsjett for 2012 om å legge ned forskningsfondet, nullvekst for annet år på rad, samt at satsene i SkatteFunn-ordningen står på stedet hvil skaper stor usikkerhet og uro innen forskningsverdenen. I statsbudsjettsammenheng har vi sett at forskning ofte blir salderingsposten, blant mange gode formål. Det er ikke til å leve med for et land som gjerne ønsker å være en kunnskapsnasjon - også i fremtiden. 
 
FrP, Høyre, Krf og Venstre foreslo torsdag 10. november en ny modell for forskningsfondet. Ifølge forslaget skal det innenfor Statens Pensjonsfond Utland (SPU) settes av et Forskningsfond på 100 mrd kr. Hvert år øremerkes avkastningen, tilsvarende 4 %, til forskningsformål. 

- Dette er en robust modell, som vil sikre Forskningsrådets mulighet til å forplikte seg til langsiktige forskningsprosjekter, sier Aarbakke. 

Les mer om forskning og utdanning:  

Forskning og utdanning