Fullt på frokostseminar hos Akademikerne

Publisert 

Deltakerne på frokostseminaret til Akademikerne fikk oppleve interessante foredrag og en spennende debatt.

Fullt på frokostseminar hos Akademikerne
Debatt mellom Haugstad, Solberg og Aarbakke

Espen Solberg og Kyrre Lekve presenterte den nyeste forskningen til NIFU som handler om at akademikere er mer produktive i arbeidslivet. Ifølge NIFU er det slik at høyere utdannede deltar mest i læringsintensivt arbeid i bedriftene. I tillegg er høyere utdannede med å skape læring på arbeidsplassene gjennom det de bringer med seg av kunnskap ervervet i utdannelsen. Dette handler ikke i størst grad om den spesifikke fagkompetansen, men selve evnen til å lære og ønsket om å lære mer.

Statssekretær Bjørn Haugstad fra Kunnskapsdepartementet snakket om Norges forutsetninger for å lykkes internasjonalt med det høye kostnadsnivået vi har. Disse var høyere arbeidsproduktivitet, produkter som gir merverdi og satsing på lukkede markeder. Han mente også at norsk økonomi er avhengig av at Norge skårer høyt på PIAAC-undersøkelsene, og at Norge også har et stort behov for mennesker med fagbrev og realkompetanse. Han påpekte videre at regjeringen ønsker å legge til rette for verdensledende universitetsmiljøer, og framhevet at man i fremtiden ikke bør være bekymret for kvantiteten i utdannelsen, men ha fokus på kvaliteten.

Leder i Akademikerne, Knut Aarbakke, fokuserte på at hele utdanningsløpet fra barnehage til universitet må ses i en sammenheng, og at det ikke trenger å være en motsetning mellom formalkompetanse og realkompetanse. Han sa videre at Akademikerne har store forventninger til langtidsplanen for forskning og vil følge dette arbeidet nøye.

Til sist ble det gjennomført en debatt mellom Solberg, Haugstad og Aarbakke som ble ledet av dagens ordstyrer, Curt A. Lier fra Juristforbundet.