Fredag 2. september feirer Universitetet i Oslo (UiO) 200 år

Publisert 

Den 2. september 1811 besluttet Kong Frederik IV å opprette et universitet i Norge.

Fredag 2. september feirer Universitetet i Oslo (UiO) 200 år

Det Kongelige Frederiks Universitet satte stort preg på nasjonalbyggingen etter 1814, og var det eneste universitetet i Norge helt fram til 1946.I 1939 ble navnet endret til Universitetet i Oslo. 

Med åtte fakulteter, opp mot 30 000 studenter og om lag 6 000 ansatte er UiO landets desidert største universitet. Universitetet spiller en sentral rolle i det norske samfunnet og bidrar til et verdiskapende og inkluderende kunnskapssamfunn både nasjonalt og internasjonalt. 

På selve jubileumsdagen 2. september arrangeres et festmøte i Universitetes Aula. Det norske kongeparet samt Danmarks dronning Margrethe vil være til stede. Akademikerne er representert ved leder Knut Aarbakke og generalsekretær Tove Storrødvann. - Kandidater fra UIO har gjennom 200 år vært med på å forme og utvikle vårt arbeids- og samfunnsliv. Derfor er dette en stor festdag, sier Knut Aarbakke. 

 

Universitetet i Oslos 200-årsjubileum