Forskning for fremtiden

Publisert 

Statsminister Erna Solberg har sagt at kunnskap er Norges nye olje. Hun kan få rett, men da må regjeringens langtidsplan for forskning som kommer til høsten være djerv og ambisiøs. Abelia og Akademikerne har noen klare forventninger til hva planen må inneholde.

Forskning for fremtiden
Knut Aarbakke

Kronikk av Håkon Haugli, adm. dir i Abelia og Knut Aarbakke, leder i Akademikerne, på trykk i Dagsavisen tirsdag 12. august 2014.

Sundvolden-erklæringen er full av ambisjoner på forskningen og næringslivets vegne. Ambisjonene har full støtte fra oss. Samtidig er det grunn til å understeke at gode ambisjoner ikke realiseres av seg selv. Programerklæringer må følges opp av tydelige prioriteringer. Det er ikke ord det har skortet på i norsk forskningspolitikk, men konkrete satsinger.

Den rødgrønne regjeringen fikk kritikk for sitt "hvileskjær" i forskningsbevilgningene. Sannheten er at også tidligere regjeringer fortjener kritikk. Den siste virkelige forskningssatsingen kom under den økonomiske krisen på slutten av 80- og tidlig 90-tall. I denne perioden økte forskningsinnsatsen fra ca. 1,2 til ca. 1,7 prosent av BNP. Det kan utvilsomt kalles en satsing.

De siste 25 årene har forskningsinnsatsen ligget i stabilt sideleie, dvs. på 1,7 prosent av BNP. Det er langt bak gjennomsnittet for OECD-landene som ligger på 2,4 prosent. Det er enda lenger bak de andre nordiske landene som alle ligger godt over tre prosent. Skal kunnskap bli den nye oljen, må Norge nå ta grep.

Det er positivt at regjeringserklæringen har varslet at den norske forskningsinnsatsen skal trappes opp til 3 prosent av BNP innen 2030. Vi forventer at langtidsplanen inneholder en troverdig beskrivelse av hvordan dette skal gjøres i praksis. Ikke minst blir det viktig å se hvordan myndighetene vil tilrettelegge for mer forskning i næringslivet. En like viktig milepæl blir statsbudsjettet for 2015 som legges frem i oktober. Her forventer vi at det der settes retning og tas store og tydelige skritt.

Forskning dreier seg om mer enn penger: Kvalitet og relevans er viktige stikkord. Bedre kvalitet vil kreve at vi satser på de sterkeste fagmiljøene og på de unge talentene. Relevans oppnår vi ved å prioritere forskningsfelt som vi vet både er nyttige for Norge og der vi har forutsetninger for å lykkes globalt.

Abelia og Akademikernes råd til regjeringen
Tenk helhet. Forskning er for viktig til at departementene kan få ansvar for hver sin lille tue. Sektorisering hemmer helhetstenking. Regjeringens forskningsutvalg ledet av statsministeren, må møtes hyppig og være tydelig i sin nasjonale koordinering og prioritering. Skap bærekraftige rammebetingelser for internasjonalisering. 99.5 % av forskningen foregår utenfor Norge. Norske forskningsmiljøer må stimuleres til å utvikle ledende miljøer som når opp i konkurransen med de beste. For å være med på utviklingen av framtidig kunnskap må de ha betingelser som gjør det mulig å delta på EU-arenaen og i Horizon 2020.

Sats der vi er gode og har de beste forutsetningene. Det er lenge siden forskning var et one-man-show. Enten vi snakker om grunnforskning eller næringsrettet forskning, bør vi satse mest der fagmiljøene er sterke, og på områder der Norge har bedre forutsetninger for å lykkes enn andre land. Tenk kommersialisering. Krev tettere kobling mellom forskningsmiljøene og næringsliv. Sørg for at virkemidlene i planen motiverer og utløser mer forskning i næringslivet. Videreutvikle lavterskeltilbudet til næringslivet – som brukerstyrte innovasjonsarenaer (BiA) og Skattefunn. Forenkle søknadsbyråkratiet for næringsrettet forskning. Sats på talentene. Gi unge forskere attraktive karriereløp og nødvendige frihetsgrader. Vis at dere virkelig vil ha dem. Talentfulle forskere har mange andre attraktive karrieremuligheter enn forskning.

Skap tydelige forventninger. Det er viktig forskningsmiljøene utfordres av politikere med tydelige ambisjoner. Ingen blir bedre av ikke å bli møtt av krav og forventninger. Krav om relevans er ikke det samme som "politisk styring" av forskningen. Organiser sektoren for fremtiden. Etabler en arbeidsdeling mellom forskningsinstitusjoner og universiteter som fremmer kvalitet og relevans. Det krever mer spissing og mindre bredde.

Regjeringserklæringen bærer bud om spennende tider for norsk forskning. Erklæringen har også bygd opp store forventninger. Regjeringens langtidsplan og de kommende års statsbudsjetter blir svenneprøven på om regjeringen mener det den har sagt.