Akademikerprisen 2011

Publisert 

Akademikerprisen er opprettet av Akademikerne sammen med medlemsorganisasjonene for å hedre en norsk eller utenlandsk enkeltperson for sitt bidrag til akademisk frihet og arbeid for kunnskapsformidling. Hvem bør få prisen for 2011?

Akademikerprisen 2011
Det legges vekt på at kandidaten:
  1. Står for og viser akademisk metode og akademisk frihet i sitt arbeid.
  2. Arbeider med et tema som bør ha offentlig oppmerksomhet.
  3. Har norsk eller nordisk tilknytning.
  4. Har en del år igjen innen akademisk virke.

I henhold til retningslinjene for prisen er det hovedstyrene i Akademikernes medlemsforeninger som kan fremme forslag på kandidater til prisen. Forslag til kandidater bes sendt foreningene. 

Nominasjonsfrist til juryen er 1. mai 2011.