Akademikerprisen 2009

Publisert 

Akademikerprisen skal gis til norske eller utenlandske enkelt­personer for deres bidrag til akademisk frihet og for å støtte deres arbeid i kunnskaps­formidling. Prisen deles ut i oktober.

Akademikerprisen 2009

Det bør legges vekt på at kandidaten:
·        Står for og viser akademisk metode og akademisk frihet i sitt arbeid
·        Arbeider med et tema som bør ha offentlig oppmerksomhet
·        Har norsk eller nordisk tilknytning
·        Har en del år igjen innen akademisk virke. 

Akademikernes medlemsforeninger har ansvaret for å kvalitetssikre kandidatene og forslag til kandidat bør sendes den enkelte medlemsforening. 

Nominasjonsfrist er 15. juni.