Akademikerne om innstegsstillinger

Publisert 

Akademikerne gav 10. januar sin høringsuttalelse om forskrift om ansettelse på innstegsvilkår. Akademikerne har ved flere anledninger argumentert for å innføre innstegsstillinger i Norge, og er i utgangspunktet positive til en prøveordning på 300 stillinger. Det er likevel utfordringer knyttet til finansiering, forutsigbarhet og kriterier for fast ansettelse.

Akademikerne om innstegsstillinger

Innstegsstillinger er et godt rekrutteringstiltak for å tiltrekke seg fremadstormende nasjonale og internasjonale forskeremner. Samtidig er det avgjørende for Akademikerne at det tas grep om de store utfordringene med midlertidighet i UH-sektoren. Fast ansettelse må være hovedregelen. Akademikerne er også kritiske til forskriften som svekker et ellers godt forslag.

- At det ikke følger lønnsmidler med stillingene kan føre til at institusjonene kommer til å hente midler fra de faste stillingene, noe som vil forverre midlertidigheten i sektoren, sier leder i Akademikerne, Knut Aarbakke.

Akademikerne ønsker klare retningslinjer for hva som skal finansieres gjennom en innstegsstilling. Denne bør inkludere driftsmidler for den ansatte. Det er også behov for en klarere regulering av hvilket ansvar institusjonen som arbeidsgiver har for den ansatte i innstegsstillingen og dens rettigheter.

- Forutsigbarhet er nøkkelen for å få innstegsstillinger til å fungere. Når både finasieringen og veien til fast ansettelse er usikker vil det gi en trang start på et godt tiltak avslutter Aarbakke.

Les hele høringsuttalelsen i lenken under artikkelen.

 

Les også