- Langtidsplanen for forskning er en milepæl

Publisert 

- Akademikerne har jobbet for en langtidsplan for forskning siden 2008. At planen legges frem i dag, er svært gledelig. Jeg vil berømme kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen for jobben som er gjort, sier Knut Aarbakke, leder i Akademikerne.

- Langtidsplanen for forskning er en milepæl
Knut Aarbakke

Akademikerne er tilfreds med at langtidsplanen gjeninnfører målet om at forskningsinnsatsen skal ligge på tre prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP) innen 2030. Det er også positivt at regjeringen tallfester at de offentlige FoU-investeringene skal opp til én prosent av BNP innen en femårsperiode.

- Vi har en næringsstruktur i Norge som gjør at den offentlige andelen av FoU-investeringene trolig må være høyere enn i de fleste andre land. Her må vi ha en løpende debatt, og jeg er ikke villig til å si at målet er nådd bare vi bruker én prosent av BNP over statsbudsjettet. Jeg skulle også gjerne ha sett flere grep for å utløse mer forskning i næringslivet, sier Aarbakke.

Akademikerne er positive til at langtidsplanen blinker ut seks tydelige områder som prioriteres (hav, miljø, offentlig sektor, teknologi, innovativt næringsliv og verdensledende fagmiljøer) og at det satses på rekrutteringsstillinger, utstyr, bygg og internasjonalisering.

Ikke minst er Akademikerne positive til at forskningsinnsatsen på fornyelse av offentlig sektor skal styrkes. Dette er et forsømt område. Produktivitetsforbedringer i offentlig sektor kommer ved å jobbe smartere og organisere seg bedre, ikke gjennom administrative budsjettkutt.

- Statsminister Erna Solberg sier at det er kunnskap vi skal leve av etter oljen. Det er en viktig erkjennelse fordi Norge aldri vil kunne konkurrere på å være billigst. Derfor er en satsing på forskning, innovasjon og teknologi helt avgjørende. Langtidsplanen for forskning er et viktig skritt mot et nytt Norge. Fremtidsrettede investeringer i kunnskap er ikke en trussel mot norsk økonomi. Det er mangelen på investeringer som er farlig, sier Aarbakke.

Han peker på at selv om hovedlinjene i langtidsplanen er positive, så gjenstår jobben med å sette planen ut i live. Ikke minst legger langtidsplanen tydelige føringer på kommende statsbudsjett i mange år fremover.

- Nobelprisen til ekteparet Moser viser at Norge har en del verdensledende forskere og fagmiljøer. De miljøene og de institusjonene som våger å spisse seg fremfor å smøre ressursene tynt ut, må premieres. Vi blir ikke best på noe uten at vi prioriterer knallhardt, sier Aarbakke.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Knut Aarbakke, leder i Akademikerne mob. 900 69 484