- En avvikling er et havari

Publisert 

Statssekretær Kyrre Lekve velger å parere vår kritikk av regjeringens nedleggelse av forskningsfondet med at vi er ute etter oppmerksomhet. Det er egentlig bare veldig, veldig trist.

- En avvikling er et havari

Det skriver Knut Aarbakke i et tilsvar til statssekretærens utspill i Forskerforum om at Akademikerne er for harde i sin kritikk av årets forskningsbudsjett. Det er særlig bruken av ordet havari som har tirret Lekve: 

”Ifølge Lekve eksisterer det intet havari. Det satses, ja det satses til og med kraftig innen høyere utdanning får vi vite. Litt rart da, å se hva landets største utdanningsinstitusjon sier om budsjettet: ”Universitetet i Oslo satser i sitt jubileumsår på studiekvalitet, men dette budsjettet gir ikke rom for økt satsning på dette feltet.” Universitetet deler også vår bekymring om at nedleggelsen av forskningsfondet medfører en sårbarhet for kortsiktige politiske vinder. Renteusikkerhet er erstattet med politisk usikkerhet. Ifølge Lekve er Norge ett av bare syv europeiske land som ikke kuttet i budsjettene til høyere utdanning i fjor. Ja, det skulle da blott bare mangle! Norge er i en statsfinansiell situasjon som ligger milevidt fra de økonomiske realiteter samtlige andre europeiske land opplever. Som noen av de eneste har vi faktisk mulighet til å satse, men den muligheten griper vi ikke når det gjelder forskning og høyere utdanning. Det er også veldig, veldig trist.” 

Hele debatten kan leses på www.forskerforum.no . Se lenke nedenfor: 

 

- Trist fra Lekve