- Akademikerprisen har gitt anerkjennelse

Publisert 

- Å få Akademikerprisen har betydd mye for meg. Det har gitt en anerkjennelse til et problemområde mange ikke kan tro eller orke å forholde seg til at finnes, sier fjorårsvinner Tiril Willumsen.

- Akademikerprisen har gitt anerkjennelse
Tiril Willumsen

Tannlege og forsker, Willumsen, fikk Akademikerprisen i 2014, blant annet for sin forskning på tannlegeskrekk i relasjon til tortur og overgrep. Til daglig jobber hun som professor i atferdsfag på det Odontologiske fakultet ved UiO, og det siste året har hun vært involvert i flere store prosjekter.

- Jeg jobber fortsatt mye med det nasjonale prosjektet i regi av Tannhelsetjenestens regionale odontologiske kompetansesentre. I prosjektet samarbeider psykologer og tannleger om å hjelpe mennesker med fobi for tannbehandling og mennesker utsatt for tortur eller overgrep, med å kunne motta tannbehandling. Dette er et ganske enestående prosjekt, også i internasjonal sammenheng. Det mangler kunnskap om temaet og i prosjektet erverver vi ny og nyttig klinisk erfaring som vi prøver å systematisere. Jeg holder også på med flere nye spennende forskningsprosjekter. Dessuten har jeg forelest i norske og nordiske fora om den viktige jobben vi har med å tilrettelegge tannbehandling for traumatiserte mennesker, sier Willumsen om tiden etter at hun fikk Akademikerprisen.

Hun mener at Akademikerprisen har betydd mye både for henne og for hennes fagfelt.

- Prisen har betydd mye for meg. Det har gitt en anerkjennelse til et problemområde mange ikke kan tro eller orke å forholde seg til at finnes. Gjennom prisen og mye annet positivt som skjer for tiden er senvirkninger etter barndomstraumer i ferd med å bli akseptert som det store og viktige problemet det er, sier hun.

Willumsen har også merket økende oppmerksomhet etter at hun fikk Akademikerprisen, både fra andre fagfelt og fra politikere og myndigheter.

- Det har blitt vesentlig større oppmerksomhet og flere forespørsler om kurs og foredrag. For meg som har jobbet med denne problemstillingen i mange år har det vært veldig flott å oppleve. Temaet har blitt løftet frem i mange sammenhenger både blant tannleger, psykologer, psykiatere og ikke minst opplever jeg en stor interesse og forståelse fra politikere og myndigheter, sier Willumsen.