- Akademikerprisen ga økt synlighet til forskningen

Publisert 

Det sier Alexander Cappelen, professor i økonomi ved Norges Handelshøyskole og fjorårets vinner av Akademikerprisen.

- Akademikerprisen ga økt synlighet til forskningen
Curt A. Lier og Alexander Cappelen

Cappelens initiativer og forskning har brakt atferdsøkonomien fram til å bli et viktig satsingsområde med sterk internasjonal interesse, stod det i juryens begrunnelse fra fjoråret. Om hva prisen har betydd for Cappelen svarer han følgende.

- Akademikerprisen ga økt synlighet til den forskningen, og ikke minst det formidlingsarbeidet, som jeg gjør sammen med mine kollegaer ved The Choice Lab. Annerkjennelsen som Akademikerprisen innebar var en viktig oppmuntring i dette arbeidet og har bidratt til ytterligere aktivitet.

I løpet av året som har gått har Cappelen hatt mange jern i ilden med studier av folks oppfatninger av rettferdighet og et annet prosjekt i samarbeid med amerikanske forskere hvor man studerer hvordan erfaringer i barndommen påvirker holdninger til ulikhet.

-Et hovedtema i mitt arbeid det seneste året har vært studier av folks oppfatninger av rettferdighet. I tillegg til å benytte laboratorieeksperimenter har vi samarbeidet med Bergen fMRI-group for å studere hvilke områder i hjernen som aktiviseres når vi vurderer ulike inntektsfordelinger, og vi har samarbeidet med Skatteetaten for å studere hvordan moralske appeller påvirker skatteunndragelse. Et nytt spennende prosjekt er et samarbeid med forskere i USA for å studere hvordan erfaringer i barndommen, spesielt om man går i barnehage eller ikke, påvirker holdninger til ulikhet. Jeg er også involvert i en rekke prosjekter som ser på helt andre holdninger, ikke minst holdninger til konkurranse og risiko, sier en engasjert Cappelen.

Av planer for fremtiden kan Cappelen avsløre at de nettopp har mottatt støtte for å gjennomføre nye forskningsprogrammer i forlengelsen av den forskningen han fikk Akademikerprisen for.

-Vi har nettopp mottatt støtte fra Norges Forskningsråd og et Europeisk forskningsprogram til å gjennomføre to store forskningsprogrammer i forlengelsen av den forskningen jeg fikk Akademikerprisen for. Et viktig nytt tema i denne forskningen vil være å studere hva folk oppfatter som rettferdig i markeds- og konkurransesituasjoner. I tillegg ønsker vi å gjennomføre mer systematiske studier av hva som forklarer at folk har ulike oppfatninger av rettferdighet, både innen samme land og mellom land, avslutter fjorårets prisvinner.

Les mer om Cappelens siste forskning om nevroøkonomi her. (Ekstern lenke til NHH.)

Årets Akademikerpris går til tannlege og forsker Tiril Willumsen og deles ut på konferansen «Offentlig sektor – forenklet, forbedret og fornyet» på Thon Hotel Opera 23. oktober 2014.