Verden i endring - hvilke yrker har vi bruk for i 2030?

Debatt på Solsiden Brasserie, fredag 18. august fra kl. 12.00 - 13.00. Med Ida Lindtveit Røse, leder KrFU, Håkon Knudsen, sentralstyremedlem AUF, Anne-Grete Ellingsen, daglig leder i GCE NODE og Rolf Røtnes, daglig leder og fagdirektør i Samfunnsøkonomisk analyse.

Verden i endring - hvilke yrker har vi bruk for i 2030?
Foto:Thomas Barstad Eckhoff

Teknologiutvikling og det grønne skiftet betyr nye behov og utfordringer i norske virksomheter. Har vi et næringsliv som vet hvilken kompetanse de trenger i årene fremover? Og har vi politikere som følger med på utviklingen og legger til rette for at vi skal lykkes i omstillingen av Norge?

Deltakere:

  • Ida Lindtveit Røse, leder KrFU
  • Ina Libak, nestleder AUF
  • Anne-Grete Ellingsen, daglig leder i GCE NODE
  • Rolf Røtnes, daglig leder og fagdirektør i Samfunnsøkonomisk analyse
  • Kari Sollien, leder i Akademikerne

Debattleder: Kenneth Stubhaug Karlsen

 

Les også