Varsling i morgendagens arbeidsliv

Kari Sollien skal delta i en samtale om varsling i morgendagens arbeidsliv onsdag 16. oktober kl. 12.00 til 13.00 på Strand Cafe.

Varsling i morgendagens arbeidsliv
Kari Sollien, leder av Akademikerne. Foto: Thomas Barstad Eckhoff

Arrangementet er i regi av Unio og følgende skal delta i debatten:

  • Kari Sollien, leder, Akademikerne
  • Robin Schaefer, politioverbetjent, Vest politidistrikt
  • Ragnhild Lied, leder, Unio
  • Kjetil Rekdal, lokallagsleder, Politiets Fellesforbund Vest
  • Kåre Kristiansen, møteleder

Om arrangementet:

Et hovedformål med varslingsreglene er å beskytte arbeidstakere som sier ifra om kritikkverdige forhold i virksomheten, og samtidig tydeliggjøre at varsling både er lovlig og ønsket.

Arbeidstakere som melder ifra om kritikkverdige forhold i virksomheten kan bidra til at lovbrudd, korrupsjon og annen uakseptabel adferd blir avdekket og opphører.

Det er viktig at arbeidstakere som varsler om slike forhold har et godt vern. Nyere kunnskap viser en økende tendens til at flere i arbeidslivet ikke varsler på grunn av frykt for konsekvensene.

Har vi i dag de riktige verktøyene for å ivareta varsleren? Er det behov for å etablere et varslerombud eller et varslerhus i Norge?

I 2015 åpnet Stortinget for et mer liberalt regime i forhold til bruken av midlertidig ansettelser i arbeidslivet.

Samtidig vet vi at i noen bransjer er det økende bruk av innleide- og utsendte arbeidstakere.

Digitalisering har ført til etableringer av nye plattformer med flere selvstendig oppdragstakere.

Hvordan vil de ulike tilknytningsformene i arbeidslivet påvirke varslingsinstituttet framover?