Debatt: Hvilke yrker har vi bruk for i 2030?

Publisert 

Hvilke yrker har vi behov for i årene som kommer? Hvordan rigger vi oss for å være best mulig rustet til å møte behovet for arbeidskraft? Se debatten her!

Debatt: Hvilke yrker har vi bruk for i 2030?

Teknologiutvikling og det grønne skiftet betyr nye behov og utfordringer i norske virksomheter. Har vi et næringsliv som vet hvilken kompetanse de trenger i årene fremover? Og har vi politikere som følger med på utviklingen og legger til rette for at vi skal lykkes i omstillingen av Norge?

Deltakere:

  • Ida Lindtveit Røse, leder KrFU
  • Ina Libak, nestleder AUF
  • Anne-Grete Ellingsen, daglig leder i GCE NODE
  • Rolf Røtnes, daglig leder og fagdirektør i Samfunnsøkonomisk analyse
  • Kari Sollien, leder i Akademikerne

Debattleder: Kenneth Stubhaug Karlsen