Arbeiderpartiet versus Høyre: Hvilket arbeidsliv får velgerne?

Debatt på Solsiden Brasserie, onsdag 16 august fra 14.15 - 15.15. Med blant annet Kari Sollien, leder i Akademikerne, Anniken Hauglie, arbeids- og sosialminister, og Dag Terje Andersen, Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiet versus Høyre: Hvilket arbeidsliv får velgerne?

Arbeidslivet er i omstilling, den nordiske modellen er under press – og antallet gründere og frilansere vil øke i årene fremover.

Hvilken betydning vil det få for arbeidslivet om det blir Høyre eller Arbeiderpartiet som sitter med makten etter valget?

Deltakere:

  • Anniken Hauglie, arbeids- og sosialminister, Høyre
  • Dag Terje Andersen, Arbeiderpartiet
  • Kari Sollien, leder i Akademikerne

Debattleder: Pål Hellesnes, journalist Klassekampen

Les også