Vil den nordiske velferdsmodellen overleve arbeidsledighet, delingsøkonomien og masseinnvandring?

Arendal kulturhus fredag 19. august kl. 13.00 - 14.30. Arrangør er Arendalsuka, Universitetet i Oslo og Akademikerne.

Vil den nordiske velferdsmodellen overleve arbeidsledighet, delingsøkonomien og masseinnvandring?

Den nordiske velferdsmodellen har overlevd store utfordringer og har skapt verdens beste samfunn å leve i. Nå utfordres den på ny av stadig nye utfordringer - vil vi klare å tilpasse oss og bringe velferdsstaten videre?

Debatten starter med forberedte innlegg av professor Kalle Moene ved UiO som leder senteret for fremragende forskning på den nordiske velferdsmodellen. Og professor og sosiolog Grete Brochmann som er ekspert på migrasjon og innvandring. I tillegg et topptungt panel som vil gi oss ny innsikt på en av vår tids viktigste debatter.

Medvirkende:

  • Stefan Heggelund, stortingsrepresentant (H)
  • Marit Hermansen, konstituert leder, Akademikerne
  • Trine Skei Grande, partileder, Venstre
  • Henrik Dam Kristensen, president Nordisk Råd
  • Kjersti Stenseng, partisekretær, Arbeiderpartiet
  • Erling Holmøy, SSB, seniorforsker med spesialfelt demografi, (ekspertpanel)
  • Debattleder: Terje Svabø

Les mer på arendalsuka.no