Universitetene og arbeidslivet - på samme lag?

Paneldebatt på Solsiden Brasserie, onsdag 17. august fra 15.30 til 16.30. Med blant annet medlem i Akademikernes styre og president i Tekna Lise Lyngsnes Randeberg, og Ole Petter Ottersen, rektor ved UiO.

Universitetene og arbeidslivet - på samme lag?

Er universitetene og arbeidslivet flinke nok til å snakke sammen? Har fagmiljøene god nok kontakt med arbeidslivet?

Produktivitetskommisjonen konkluderer med at den samlede kunnskapskapitalen er samfunnets viktigste ressurs og grunnlag for høy produktivitet. Universitetene er en sentral leverandør av kompetanse til arbeids- og næringsliv. Samtidig peker NOKUT på at fagmiljøenes kontakt med arbeidslivet er ujevn, og gjennomgående svak. Hvorfor er det slik, og hva kan gjøres med situasjonen?

Vi utfordrer innlederne til å svare på hvordan universitetene kan bli mer relevante for arbeidslivet, og dermed mer produktive. Hvordan kan universitetene bidra til omstilling i nærings- og arbeidsliv i tiden framover? Bør også arbeidslivet bli flinkere til å bestille nødvendig kompetanse?

Innledere er professor ved Norges Handelshøyskole og medlem av produktivitetskommisjonen, Kjell Gunnar Salvanes, leder av GCE NODE, Anne Grete Ellingsen, rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen og medlem i Akademikernes styre og president i Tekna, Lise Lyngsnes Randeberg.

Ordstyrer: Frøy Gudbrandsen, Bergens Tidende

Sted: Solsiden Brasserie
Dato: Onsdag 17. august
Tidspunkt: 15.30-16.30