Tar opp rettssikkerhet i Arendal

Mange millioner er på flukt fra naturkatastrofer og klimaendringer, muligens enda flere enn dem som flykter fra krig og konflikt. Men de har ingen rettssikkerhet. Politiet får stadig mer avanserte teknologiske metoder for å bekjempe kriminalitet, men går dette utover rettssikkerhet og personvern?

Tar opp rettssikkerhet i Arendal

Dette er spørsmål som Juristforbundet tar opp under Arendalsuka 15.-20. august, den årlige møteplassen for politikere, interesseorganisasjoner, næringsliv og media.

På flukt uten sikkerhetsnett

Rundt 60 millioner mennesker er på flukt fra hjemmene sine, fra krig og konflikter. Hvor mange som flykter fra klimarelaterte katastrofer og mangel på naturressurser, er usikkert, men også dette tallet er svært høyt. De siste åtte årene har i snitt 25,4 millioner blitt fordrevet etter plutselige naturkatastrofer hvert år, flest i Asia.

Mennesker på flukt fra klimaendringer mangler helt internasjonal juridisk beskyttelse utenom menneskerettighetene. De har ofte mistet sin rettssikkerhet og grunnleggende rettigheter – for mange også dokumentasjonen av sin identitet. De som kommer dårligst ut, er kvinner og barn.

Hva kan vi i Norge gjøre for å forebygge nye flyktningkriser relatert til klimaendringer og naturkatastrofer, og hva kan vi gjøre for å styrke rettssikkerheten til disse menneskene?

Juristforbundet inviterer til debattmøte 16. august kl. 18.30 i Arendal kino sammen med Arendalsukas programkomité, Røde Kors, Redd barna, Bellona, FOKUS og NOAS.

Medvirkende er professor Morten Bøås ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Nina M. Birkeland fra Flyktninghjelpen, Gro Lindstad fra FOKUS, Nils Bøhmer fra Bellona, Siv Mjaaland fra Redd Barna, tidl. visegeneralsekretær i FN Hilde Frafjord Johnson (KrF) og Juristforbundets president Curt A. Lier.

Sporing til begjær

Torsdag 16. august kl. 09.00, Solsiden Brasserie, Arendal

«Politiets metoder har tapt effekt som følge av den teknologiske utviklingen» sier regjeringen. De åpner for økt romavlytting, hemmelig ransaking og kameraovervåkning, og PST får lov til dataavlesning direkte fra telefoner og PC-er. Hvordan kan politiet henge med i den teknologiske utviklingen, samtidig som man ivaretar hensynet til borgernes rettssikkerhet?

Juristforbundet inviterer til debattmøte 18. august kl. 09.00 på Solsiden Brasserie i Arendal sammen med Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening.

Medvirkende er statssekretær Ove Vanebo i Justis- og beredskapsdepartementet, advokat Jon Wessel Aas, fagdirektør Jon Fitje Hofmann i Politiet sikkerhetstjeneste, president Lise L. Randeberg i Tekna og president Curt A. Lier i Juristforbundet. Debattleder er Aslak Bonde.