Frihet og frykt i det digitale skiftet - må den norske modellen fornyes?

Samfunnet etterspør fleksibel og spesialisert kompetanse, og selvstendige oppdragstakere kan bli stadig viktigere i samfunnets verdiskapning. Men skal den enkelte bære hele risikoen for inntekt og sosial sikkerhet selv? Og hvordan kan fagbevegelsen bli mer relevant for nye arbeidstakergrupper?

Frihet og frykt i det digitale skiftet - må den norske modellen fornyes?

Debatt og rapportlansering i Bankgården, Strandgaten 1, Arendal, torsdag 18. august 2016 kl. 15.00-16.30.

Tankesmien Agenda og Samfunnsviterne legger fram en rapport om utviklingstrekk, behov og utfordringer og starter debatten om hvilket arbeidsliv vi ønsker oss framover. Deltakere i debatten er:

  • Gerd Kristiansen, LO-leder

  • Merete Nilsson, styreleder i Samfunnsviterne

  • Marte Gerhardsen, daglig leder i Tankesmien Agenda

  • Statssekretær Christl Kvam, Arbeids- og sosialdepartementet