Arrangementer på Solsiden Brasserie

Oversikt over Akademikernes, medlemsforeningenes og eksterne arrangementer på Solsiden Brasserie. Merk at programmet vil oppdateres jevnlig og kan endre seg.

Arrangementer på Solsiden Brasserie

Program

Solsiden Brasserie ligger på Langbryggen i Arendal og vil være møteplassen for Akademikerne gjennom hele uken.

Tirsdag 16. august

22.00 - 00.00

Studentnachspiel

For fjerde år på rad inviterer ANSA og NSO til studentnachspiel under Arendalsuka. Med oljeprisfallet og høy arbidsledighet som bakteppe vil temaer som komeptanse, omstillingsevne og fremtidens arbeidsliv stå sentralt.

Paneldeltakere: Trond Giske (Ap), Statssekretær Christl Kvam (H), Bård Vegar Solhjell (SV) og Sveinung Rotevatn (V).

Arrangør: NSO og ANSA

Onsdag 17. august

09.00 - 10.30

Hva skal vi lage nå?

Først bygget vi ut vannkraften. Så bygget vi ut Nordsjøen. Hva skal industrien bygge nå?

Panledeltakere: Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna, Monica Mæland (H), næringsminister, Jonas Gahr Støre (Ap), partileder

Debattleder: Aslak Bonde.

Arrangør: Tekna

 

12.00 - 13.30

Det digitale Norge: Er vi nærmere null enn én?

De store IKT-oppdragene går til India, og Norge mangler IKT-kompetanse. Hvordan skal vi greie åskape arbeidsplasser i Norge av digitalisering?

Paneldeltakere: Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna, Trine Skei Grande, partileder i Venstre, direktør i Teknologirådet Tore Tennøe, Anders Ekeland, forsker SSB. Tore Tennøe innleder.

Debattleder: Ivar Horneland Kristensen, generalsekretær i Tekna.

Arrangør: Tekna og Teknologirådet

 

14.00 - 15.00

Kampen om arealene

Politisk debatt om lokalsamfunnets arealdisponeringer! Arealforvaltning er en stadig avveining mellom ulike behov som alle er viktige; Kan vi bygge over alt? Hva betyr klimatilpasning i praksis? Er jordvern bare for bønder? Kan store kommuner tilby borgerne bedre og mer bærekraftig arealbruk. Hvorfor velger ikke alle kommuner å benytte seg av fagkompetanse når vanskelige arealavveininger skal avgjøres - og er det nå egentlig et problem?

Møtet vil starte med en kort faglig innledning ved Katrina Rønningen fra Senter for bygdeforskning før politikerne overtar podiet.

Følgende politikere deltar:

 • Helge Andre Njåstad (FrP)
 • Marit Arnstad (Sp)
 • Åsmund Aukrust (Ap)
 • Ola Elvestuen (V)
 • Marte Rostvåg Ulltveit-Moe (MDG)
 • Torhild Aarbergsbotten (H)

Debatten ledes av Peter Raaum, daglig leder Visualdays.

Arrangør: Naturviterne

 

15.30 - 16.30

Universitetene og arbeidslivet - på samme lag?

Er universitetene og arbeidslivet flinke nok til å snakke sammen? Har fagmiljøene god nok kontakt med arbeidslivet?

Produktivitetskommisjonen konkluderer med at den samlede kunnskapskapitalen er samfunnets viktigste ressurs og grunnlag for høy produktivitet. Universitetene er en sentral leverandør av kompetanse til arbeids- og næringsliv. Samtidig peker NOKUT på at fagmiljøenes kontakt med arbeidslivet er ujevn, og gjennomgående svak. Hvorfor er det slik, og hva kan gjøres med situasjonen?

Vi utfordrer innlederne til å svare på hvordan universitetene kan bli mer relevante for arbeidslivet, og dermed mer produktive. Hvordan kan universitetene bidra til omstilling i nærings- og arbeidsliv i tiden framover? Bør også arbeidslivet bli flinkere til å bestille nødvendig kompetanse?

Innledere er professor ved Norges Handelshøyskole og medlem av produktivitetskommisjonen, Kjell Gunnar Salvanes, leder av GCE NODE, Anne Grete Ellingsen, rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen og medlem i Akademikernes styre og president i Tekna, Lise Lyngsnes Randeberg.

Ordstyrer: Frøy Gudbrandsen, Bergens Tidende

Arrangør: Akademikerne

 

18.00 - 19.00

Hva gjør den nye økonomien med arbeidslivet?

Hvor lang tid tar det før vi alle jobber i ett, stort vikarbyrå med individuelle ratinger fra tidligere oppdragsgivere? Delingsøkonomi, formidlingsøkonomi eller sirkulærøkonomi: Uansett hva vi kaller det, står vi foran endringer i måten vi jobber på.

Paneldeltakere: Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna, Roger Schjerva, sjeføkonom IKT Norge, Sveinung Rotevatn (V), stortingsrepresentant, Une Aina Bastholm, talsperson i Miljøpartiet, Jette F. Christensen (Ap), stortingsrepresentant.

Debattleder: Aslak Bonde

Arrangør: Tekna

 

Torsdag 18. august

09.00 - 10.30

Sporing til begjær
Hvor skal grensene gå for nye, mer effektive politimetoder - i forhold til rettssikkerhet og personvern?

Politiets metoder har tapt effekt som følge av den teknologiske utviklingen» sier regjeringen. Stortinget har derfor gitt politiet adgang til nye og mer omfattende metoder for overvåking. Det åpnes for økt romavlytting, hemmelig ransaking og kameraovervåkning, og PST får lov til dataavlesning direkte fra telefoner og PC-er. Hvordan kan politiet henge med i den teknologiske utviklingen, samtidig som man ivaretar hensynet til borgernes rettssikkerhet? Hva slags begrensinger bør politiet ha i å bruke ny teknologi for å overvåke borgerne? Er den teknologiske utviklingen i ferd med å trumfe menneskerettighetene?

Medvirkende:
Ove Vanebo, statssekretær Justis- og beredskapsdepartementet
Jon Wessel Aas, advokat, Bing Hodneland
Jon Fitje Hofmann, fagdirektør, PST
Lise L. Randeberg, president i Tekna
Curt A. Lier, president, Juristforbundet

Møteleder: Aslak Bonde.

Arrangør: Tekna og Juristforbundet

 

16.00 - 18.00

Tverrfaglige utfordringer i kampen mot antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens er allerede en realitet, både i Norge og i resten av verden. Resistente bakterier vil i økende grad sette folks liv og helse i fare. Hver dag tar nordmenn valg som påvirker forekomsten av antibiotikaresistens - blant annet ved valg av matvarer, kjæledyr, helsetjenester og reisemål. Vet folk nok om konsekvensene av sine valg? Hva kan vi gjøre for å bremse bakterietrusselen?

Veterinærforeningen, Legeforeningen og Tannlegeforeningen inviterer til debatt rundt det økende problemet med multiresistente bakterier. Våre medlemmer møter på utfordringer i sine kliniske hverdager som tilsier at det må mer til enn retningslinjer og handlingsplaner for å snu den skremmende utviklingen. Vi har invitert kjente politikere og sentrale fagpersoner som vil fortelle om trusselbildet og se på konsekvensene og kostnadene dette har for samfunnet vi lever i.

Åpningsinnlegg: Folkehelseinstituttet v/ John-Arne Røttingen og Mattilsynet v/ direktør Harald Gjein

Medvirkende:

 • Jon Georg Dale, landbruks- og matminister, Landbruks- og matdepartementet
 • Harald Gjein, direktør, Mattilsynet
 • Dag Berild, lege og antibiotikaforsker, Det medisinske fakultet, UiO
 • Torgeir Micaelsen, nestleder, Stortingets helse- og omsorgskomite
 • Henning Sørum, veterinær og professor i mattrygghet og infeksjonsbiologi, NMBU-Veterinærhøgskolen
 • John-Arne Røttingen, dr. med. og områdedirektør for miljømedisin og smittevern, Folkehelseinstituttet
 • Heming Olsen-Bergem, spesialist oral kirurgi og oral medisin, Odontologisk fakultet, UiO

Moderator: Anne Grosvold

Arrangør: Tannlegeforeningen, Legeforeningen og Veterinærforeningen

 

Kl. 19.00 - 20.00

Kampen om den nordiske modellen

De siste årene har så godt som alle politiske partier i Norden bekjent seg som tilhengere av "den nordiske modellen". Hva er det man legger i begrepet og hva er det man søker å bevare? Hva slags framtid ser man for seg for den nordiske modell?

Hvem har det politiske eierskapet til "den nordiske modellen"? Sosialdemokratene i Sverige har ønsket å markere sitt eierskap til begrepet ved å søke patentbeskyttelse, noe de har fått i påvente av en dom i svensk høyesterett. Den mest interessante utviklingen er nok allikevel den enigheten som har oppstått omkring ønsket om å bevare og videreutvikle den nordiske modellen. Vi utfordrer stortingsrepresentant Stefan Heggelund (H) og partisekretær Kjersti Stenseng (Ap) til duell om den nordiske modellen. Hva er det man legger i begrepet og hva er det man søker å bevare? Hva slags framtid ser man for seg for den nordiske modell? Velkomst ved rektor Ole Petter Ottersen. Innledninger ved Haldor Byrkjeflot, faglig leder for UiO Norden, og Marit Hermansen, konstituert leder Akademikerne. Jon Hippe (FAFO), leder av en større utredning omkring den nordiske modellen, vil også si noen ord som innledning til temaet og fungere som ordstyrer.

Medvirkende:

 • Ole Petter Ottersen, rektor, UiO
 • Haldor Byrkjeflot, faglig leder, UiO
 • Marit Hermansen, konstituert leder, Akademikerne
 • Jon Hippe, forsker, FAFO
 • Stefan Heggelund, stortingsrepresentant, Høyre
 • Kjersti Stenseng, partisekretær, Arbeiderpartiet

Arrangør: Akademikerne og Univesitetet i Oslo

 

22.00 - 23.30

Visning av Partilederdebatt

Fredag 19 august

09.00 - 10.00

Bruk og misbruk av forskning

Har politikerne en demokratisk rett til å avvise forskning som ikke passer inn i deres politiske agenda? Hva skjer når fag kolliderer med partiprogram? Hvem skal bestemme hvor grensen går mellom fag og demokrati?

Paneldeltakere: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, Lise L. Randeberg, president i Tekna, Ole Petter Ottersen, rektor ved Universitetet i Oslo, Marianne Aasen, stortingsrepresentant Arbeiderpartiet.

Møteleder: Aslak Bonde.

Arrangør: Tekna/UiO

 

16.00 - 17.00

Hvem kommer først i mål med det grønne skiftet- Norge eller våre naboland?

Norge har mange forutsetninger for å kunne lede an som en grønn nasjon, men hvordan skal vi omstille oss? På hvilke områder er vi allerede ledende og hvor bør vi lære av andre? Kan klimaendringene være en motiverende faktor som skaper nye muligheter?

Tekna Klima og Tekna Student inviterer til debatt om Norges rolle og vilje til endring for å få fortgang i omstillingen til det grønne skiftet.

Arrangør: Tekna Sudent og Tekna Klima