Kampen om den nordiske modellen

Paneldebatt på Solsiden Brasserie, torsdag 18. august fra kl. 19.00 - 20.00 i regi av Akademikerne og Universitetet i Oslo.

Kampen om den nordiske modellen

De siste årene har så godt som alle politiske partier i Norden bekjent seg som tilhengere av "den nordiske modellen". Hva er det man legger i begrepet og hva er det man søker å bevare? Hva slags framtid ser man for seg for den nordiske modell?

Hvem har det politiske eierskapet til "den nordiske modellen"? Sosialdemokratene i Sverige har ønsket å markere sitt eierskap til begrepet ved å søke patentbeskyttelse, noe de har fått i påvente av en dom i svensk høyesterett. Den mest interessante utviklingen er nok allikevel den enigheten som har oppstått omkring ønsket om å bevare og videreutvikle den nordiske modellen. Vi utfordrer stortingsrepresentant Stefan Heggelund (H) og partisekretær Kjersti Stenseng (Ap) til duell om den nordiske modellen. Hva er det man legger i begrepet og hva er det man søker å bevare? Hva slags framtid ser man for seg for den nordiske modell? Velkomst ved rektor Ole Petter Ottersen. Innledninger ved Haldor Byrkjeflot, faglig leder for UiO Norden, og Marit Hermansen, konstituert leder Akademikerne. Jon Hippe (FAFO), leder av en større utredning omkring den nordiske modellen, vil også si noen ord som innledning til temaet og fungere som ordstyrer.

Medvirkende:

  • Ole Petter Ottersen, rektor, UiO
  • Haldor Byrkjeflot, faglig leder, UiO
  • Marit Hermansen, konstituert leder, Akademikerne
  • Jon Hippe, forsker, FAFO
  • Stefan Heggelund, stortingsrepresentant, Høyre
  • Kjersti Stenseng, partisekretær, Arbeiderpartiet