Skape, jobbe og bo - kommuner for fremtiden

Akademikerne og NHO inviterer til foredrag og debatt torsdag 13. august kl. 12.00 - 14.00 i Arendal kino, sal 1.

Skape, jobbe og bo - kommuner for fremtiden

Akademikerne og NHO tar opp fremtidens kommunestruktur til debatt. Hva blir kommunens oppgaver? Hvordan kan kommunene bli en god medspiller for næringslivet og legge til rette for næringsutvikling? Geir Vinsand fra NIVI Analyse tegner fremtidens kommunekart i Agderfylkene som case.

Deltakere:

  • Paul Chaffey, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  • Geir Vinsand, partner i NIVI Analyse

  • Kristin Skogen Lund, adm.direktør i NHO

  • Knut Aarbakke, leder i Akademikerne

 

Ordførerdebatt:

  • Hans Antonsen (V), ordfører i Grimstad

  • Geir Fredrik Sissener (H), ordførerkandidat i Arendal

  • Mette Gundersen (Ap), ordførerkandidat i Kristiansand

  • Johnny Greibesland (Sp),ordfører i Songdalen

 

Møteleder: Trond Madsen, rådgiver i NHO Agder