Kommunereform i Agderfylkene

Publisert 

-Tiden for reform er overmoden. Det er det tydelige signalet fra våre medlemmer i Agderfylkene, sier leder av Akademikerne, Knut Aarbakke.

Kommunereform i Agderfylkene

NIVI Analyse har gjennomført en undersøkelse blant akademikere ansatt i Agderkommunene. Blant hovedfunnene finner man at to tredjedeler vurderer reformen som viktig, det er behov for kraftig nedskalering i antall kommuner og at det er reformbehov i alle deler av fylkene. Hele 69 prosent er for sammenslutning for egen bostedskommune og 64 prosent er for sammenslutning av fylkene.

- Større fagmiljøer, bedre kvalitet på tjenester og større utviklingskraft er de viktigste argumentene for sammenslutning, og nå er det på tide at vi lytter til de ansatte, sier Aarbakke.

Leder for Akademikerne kommune, Jan Olav Birkenhagen er opptatt av medbestemmelsesretten og at de ansatte blir tatt med i prosessen.

- Mange i denne undersøkelsen opplyser at involvering av tillitsvalgte og ansatte har vært lite aktuelt, og det er ikke bra. Medbestemmelse er en av de viktigste rettighetene de ansatte har og dette må ikke neglisjeres. Våre tillitsvalgte er en avgjørende ressurs som må involveres for at kommunene skal lykkes med reformen, sier Birkenhagen.

Man ser av undersøkelsen at sterkere nasjonal ledelse av reformen vurderes av de spurte akademikerne som den viktigste forutsetningen for å lykkes med kommunereformen.

- Dette er et klart signal til Høyre og Arbeiderpartiet om at de nå må ta lederskap. Vi trenger en skikkelig reform og ikke en tullereform hvor vi ender opp med altfor mange små kommuner.

Undersøkelsen er gjennomført av NIVI Analyse og resultatene fra undersøkelsen finnes i dokumentet under.

Les også