Akademikernes arrangementer

Publisert 

Oversikt over Akademikernes, medlemsforeningenes og eksterne arrangementer på Solsiden Brasserie. Merk at progammet vil oppdateres jevnlig og kan endre seg.

Program

Solsiden Brasserie ligger på Langbryggen i Arendal og vil være møteplassen for Akademikerne gjennom hele uken.

Tirsdag 12. august kl. 14.00-15.00:
Fremtidens forskning
Akademikerne og Abeilia arrangerer

Fremtidens næringsliv kjenner vi ikke, men vi vet at det vil være kunnskapsbasert. Investering i forskning og utdanning vil derfor være svært viktig for å utløse fremtidens potensial i grensesnittet mellom forskning, utdanning og arbeidsliv.

Abelia og Akademikerne forventer derfor at langtidsplanen for forskning vil legge frem gode og ambisiøse mål og tiltak. Like viktig er det at næringslivet gis større ansvar for forskningen, hvis ambisiøse mål skal nås. Løsningen ligger i samspill mellom virksomheter, forskningsmiljøene og utdanningsinstitusjonene, nasjonalt og internasjonalt.

Forskning bør engasjere, fordi forskning er fremtiden. Derfor inviterer Abelia og Akademikerne til debatt om forskning under Arendalsuka.

Møt: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H); partileder og stortingsrepresentant Trine Skei Grande (V); leder av Stortingets kirke,- utdannings- og forskningskomite Trond Giske (Ap); leder Håkon Haugli, Abelia og leder Knut Aarbakke, Akademikerne.

Tirsdag 12. august kl. 18.30-19.30
Paneldebatt: Barns helse og vilkår for læring i den norske skolen.
Samfunnsviterne og Norsk Lektorlag inviterer til paneldebatt.

Det et stort fokus på både helseforebygging og skoleresultater i Norge. Skaper organiseringen norsk skole uhelse og stress blant barn og dårlige vilkår for læring? Hva fremmer og hva hemmer mestring og læring? Kan vi forebygge frafall og psykisk uhelse hos skoleelever ved å organisere undervisningen på en måte som fremmer mestring og læring?

Møteleder: Kristin Hoff.

Paneldeltakere:

- Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H)
- Anders Bakken, forskningsleder ved seksjon for ungdomsforskning, NOVA
- Catharina Næss, spes. i klinisk pedagogikk og styremedlem
- Merete Nilsson Kleveland, PP-rådgiver og nestleder i Samfunnsviterne
- Gro Elisabeth Paulsen, lektor og leder i Norsk Lektorlag

Gratis inngang. 

Onsdag 13. august kl. 09.00-10.30
”Feil prioritering – med perfekt kvalitet”. Hva gjør målstyring og kontroll med arbeidslivet?
Tekna arrangerer frokostseminar og debatt.

Bekreftede deltakere:
Audun Lysbakken, SV. 

Onsdag 13. august kl. 15.00-16.00
Jordvern - samfunnssak eller særinteresse?
Naturviterne arrangerer.

Faglig innleder: Arne Bardalen, direktør Skog og landskap.

Med Knut Storberget (Ap), Marit Arnstad (Sp), Line Henriette Hjemdal (Krf), Morten Ørsal Johansen (FrP), Abid Raja (V).

Debattleder: Finn Roar Bruun, leder Naturviterne.

Torsdag 12. august kl. 09.00-10.30
”Hvordan kan norsk oljekompetanse brukes til å bygge lavutslippsamfunnet?”
Tekna arrangerer frokostseminar og debatt.

Bekreftede deltakere:
Nikolau Astrup, H
Bård Vegar Solhjell, SV 

Torsdag 14. august kl 17.00-19.00
Barns rett til beskyttelse mot vold og overgrep

I 2013 ble 2500 barn avhørt ved landets 10 Barnehus i saker som omhandler vold og overgrep. Regelen er at barn skal avhøres innen 14 dager etter anmeldelse, men dette syndes det mot i praksis. Selv om etableringen av Barnehusene har ført til flere anmeldelser og mer samhandling mellom ulike aktører, er det fortsatt stort rom for forbedringer når det gjelder både politiets og påtalemyndighetens arbeid. Det er en utfordring å sikre at barns grunnleggende rettigheter innfris og at barns rettsikkerhet ivaretas. Juristforbundet utfordrer de politiske partiene til å foreslå fem tiltak som må iverksettes for å bedre situasjonen for barns rettsstilling på dette feltet.

Med Ole Sæverud, politimester i Tromsø, leder av Sæverud-utvalget; Astrid Johanne Pettersen, leder av Barnehuset i Oslo; Barneminister Solveig Horne og Barneombudet. Sentrale justispolitikere og representanter fra Familie- og kulturkomiteen på Stortinget deltar i den påfølgende debatten.

Møteleder: Siv Hallgren.

Debatten avrundes med minikonsert med Jonas Alaska.

Arrangementet er åpent for alle.

Fredag 15. august kl. 15.00-16.15
Norges Juristforbund og Senter for seniorpolitikk inviterer til debattmøte

«Erfarne folk – vil arbeidslivet egentlig ha dem?»

Med Jurist, Steffen Guldbrandsen; Seniorrådgiver Steinar Hopland fra SSP; Advokat og fagsjef Iselin Bauer Seeberg, Mediebedriftenes Landsforening og Jornalist Steinar Mediaas.

Ledes av Guri Styrvold.