Folkehelse - fra kunnskap til handling

Publisert 

Er det politisk vilje for et mer helsefremmende samfunn? Tirsdag 12. august kl. 16.00 til 17.30 i Arendal kulturhus. Møt bl. a. helse- og omsorgsminister Bent Høie i debatt med andre helsepolitikere. Folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg og NOVA-direktør Kåre Hagen innleder og utfordrer politikerne.

Folkehelse - fra kunnskap til handling

Arrangører: Akademikerne, Legeforeningen, Psykologforeningen, Den norske turistforening, Kreftforeningen, Rådet for psykisk helse og Helse Bergen.

Møteleder: Svein Tore Bergestuen

Velkommen
Knut Aarbakke, leder i Akademikerne

Politikk for bedre folkehelse – hva fungerer?
Camilla Stoltenberg, direktør Folkehelseinstituttet

Folkehelse – grenser for offentlige ansvar?
Kåre Hagen, direktør NOVA

Paneldebatt

Politikere:
Høyre - Bent Høie, helse- og omsorgsminister
Arbeiderpartiet - Torgeir Michaelsen, andre nestleder Helse- og omsorgskomiteen
Fremskrittspartiet - Kari Kjønaas Kjos, leder av Helse- og omsorgskomiteen
Kristelig Folkeparti - Olaug Bollestad, medlem av Helse- og omsorgskomiteen
Senterpartiet - Kjersti Toppe, første nestleder Helse- og omsorgskomiteen
Sosialistisk Venstreparti - Audun Lysbakken, partileder og medlem i Helse- og omsorgskomiteen
Venstre - Sveinung Rotevatn, medlem i Arbeids- og sosialkomiteen
Miljøpartiet de Grønne -  Hilde Opoku, talskvinne

Fagpersoner fra arrangørorganisasjonene:
Den norske legeforening - Hege Gjessing, president
Helse Bergen - Stener Kvinnsland, direktør
Kreftforeningen - Anne Lise Ryel, generalsekretær
Norsk Psykologforening - Tor Levin Hofgaard, president
Rådet for psykisk helse - Tove Gundersen, generalsekretær
Den norske turistforening - Berit Kjøll, styreleder

Dropout starter i barnehagen!
Adrian Lorentsson, landsleder Mental helse ungdom

Paneldebatt fortsetter

Slutter 17.30.

Gratis inngang.

Lenke til facebookarrangementet.