Stor misnøye med utdanningspolitikken

Publisert 

Krisemåling for SV, akademikerne rømmer

Stor misnøye med utdanningspolitikken

Sosialistisk Venstreparti faller kraftig. Det fremgår av en ny meningsmåling gjennomført av InFact. Sammenlignet med stortingsvalget i 2009, har SVs oppslutning blant akademikere falt fra 13,3 til 5,1 prosent.
- SV har ikke levert innen høyere utdanning og forskning, sier Knut Aarbakke, leder i Akademikerne.

Akademikere har tradisjonelt vært SVs kjernevelgere. Slik er det ikke lenger. Posisjonen er spesielt svekket hos de yngste. Mindre enn 1 prosent av velgerne under 30 år med høyere utdanning sier de vil stemme på partiet.
- Det er liten tvil om at SV nå betaler for å ha sittet med Kunnskapsministeren siden 2005. Mine medlemmer er skuffet over at regjeringen ikke har satset mer offensivt på høyere utdanning og forskning. SV får hovedansvaret for det, sier Aarbakke.

– At Venstre gjør det bra, og Frp gjør det dårlig blant Akademikernes medlemmer er ikke nytt. Det virkelig nye er SVs sterke fall og Høyres kraftige vekst, sier Aarbakke.

InFacts måling blant velgere med mer enn fire års høyere utdanning, viser at styrkeforholdet mellom blokkene er omtrent som for befolkningen for øvrig. Fordi flere med høyere utdanning vil stemme Venstre og færre Fremskrittspartiet, er det borgerlige flertallet imidlertid mer lyseblått enn i befolkningen som helhet.

Totalt er det ca. 300.000 velgere med høyere utdanning. Dette tallet vokser raskt fordi stadig flere unge tar høyere utdanning. Valgdeltakelsen er også langt høyere blant de med høyere utdanning enn i befolkningen for øvrig. 

Parti August 2013  August 2009 
SV  5,1% 13,3 % 
Ap  26,4  28,2 
Sp  5,0  5,1 
KrF  6,4  8,0 
Venstre  8,9  5,8 
Høyre  32,2  21,7 
FrP  7,7  15,0 
Rødt  2,3  2,2 
MDG  4,2 
Andre  1,8  0,7 
Totalt  100 %  100 % 

Undersøkelsen er gjennomført av InFact i august 2013 på oppdrag for Akademikerne blant et landsrepresentativt utvalg av 1.058 personer med 4 års høyere utdanning eller mer.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Knut Aarbakke, leder i Akademikerne mob. 900 69 484