Nyheter fra foreningene i uke 38

Publisert 

Denne uken med nyheter fra Tannlegeforeningen, Econa, Naturviterne, Norsk Lektorlag og Tekna.

Nyheter fra foreningene i uke 38

Tannlegeforeningen: Europeisk oppmerksomhetsuke om hode- og halskreft
Denne uken markerer den europeiske foreningen for hode- og halssykdommer (European Head and Neck Society) årets «Make Sense»-kampanje, den femte oppmerksomhetsuken for hode- og halskreft. Kampanjen ønsker å øke kunnskapen om hode- og halskreft og viktigheten av tidlig diagnostisering.

Les mer her.

 

Econa: Kan sjefen endre stillingen din?
I den siste tiden har Econas advokatkontor mottatt flere henvendelser fra medlemmer som opplever at arbeidsgiver ønsker å endre arbeidsoppgavene deres. Spørsmålet vi ofte får, er om arbeidsgiver har lov til å pålegge denne endringen. Et viktig spørsmål er da om endringen er innenfor arbeidsgivers styringsrett, eller om endringen i realiteten er en oppsigelse av arbeidstakeren fra den stillingen han er ansatt i, kombinert med en ny ansettelse.

Les mer her.

 

Naturviterforum 2017
Mat er grunnlag for næring, vekst og kilde til felles opplevelser og hygge rundt bordet. Landbruket, havet og alle med nødvendig kompetanse bidrar til det endelige resultatet. Samtidig er mat en kilde til helse– og miljøproblemer, samt sosial uro. Naturviterne ønsker at matproduksjonen skal være bærekraftig. – Må vi endre og kan vi endre på hva vi spiser? – Hvordan produserer vi mat som skaper en sunn og levedyktig fremtid for både mennesker og miljø? – Hvordan påvirker fordeling av mat samfunnssikkerheten?

Les mer her.

 

Norsk Lektorlag sier ja til åpne ansikter i undervisningen
Å sikre læring, sosial interaksjon og kommunikasjon, samt formidle åpenhet og likeverd mellom kjønn som sentrale verdier, er helt sentralt i norsk skole. Derfor må ansiktet må være fullt synlig i barnehage, skole og høyere utdanning. Norsk Lektorlag støtter nasjonale regler mot ansiktsdekkende plagg i opplæringen, og mener disse også bør omfatte ansatte og introduksjonsordningen.

Les mer her.

 

Tekna med romfartdebatt på Norges største teknologifestival
Cutting Edge-festivalen er den største tverrfaglige teknologi-festival i Norge, og en del av Oslo Innovation Week. Tekna arrangerer egen romfartdebatt under festivalen. Du kan også møte oss på stand.

Les mer her.