Nyheter fra foreningene i uke 36

Publisert 

Denne uken med nyheter fra Econa, Juristforbundet, Naturviterne, Lektorlaget og Tekna.

Nyheter fra foreningene i uke 36

Econa: IESE – der «elite» har positiv klang
Financial Times har rangert IESE Business School på topp i verden tre år på rad. Econa har vært på besøk – har de noe å lære oss?

Et to års MBA-studium ved IESE i Barcelona inkludert opphold koster rundt en million kroner. Med bare 280 heltidsstudenter oser skolen av eksklusivitet. Men hvor er nordmennene?

Les artikkelen her.

 

Juristforbundet: Bruk stemmeretten!
Å avgi stemme i valg er vårt mest grunnleggende bidrag til demokratiet. Rettssikkerhet og rettsstatlige prinsipper er dessuten forutsetninger for demokratiet. Disse verdiene utgjør forutsetningene for alt vi jurister arbeider for. Derfor oppfordrer Juristforbundets hovedstyre alle medlemmer til å bruke stemmeretten.

Les artikkelen her.

 

Naturviterne: Godt grønt valg
Hva stemmer naturvitere under årets valg? Og hvilke saker er medlemmene enige om? Vi foretok en omfattende spørreundersøkelse og fikk noen interessante svar fra medlemmer i tekst, video og bilder.

Les artikkelen her.

 

Lektorlaget: Nytt utval skal sjå på vidaregåande skule
Norsk Lektorlag er med i det offentlege utvalet som skal vurdere vidaregåande opplæring.

Fredag 1. september blei det i statsråd sett ned eit offentleg utval som skal vurdere styrker og svakheiter ved vidaregåande opplæring. Tilbod og organisering har stort sett vore uendra dei siste 20 åra, og utfordringar knytt til fråfall og mangel på læreplassar har og vore urovekkjande stabile sidan Reform 94.

Les artikkelen her.

 

Lektorlaget: Høring av skisser til kjerneelementer i dine fag – bidra med innspill nå!
Utdanningsdirektoratet gjennomfører nå en første høring av skisser utarbeidet av kjerneelementgruppene, som denne sommeren og høsten har startet arbeidet med læreplanfornyelsen.

Kjerneelementgruppene har gjennom to samlinger utarbeidet en foreløpig skisse til kjerneelementer i fag. Nå kan lærere og lektorer gi innspill til det videre arbeidet. Utdanningsdirektoratet ønsker en bred prosess, og legger ikke skjul på at en er avhengig av gode innspill fra alle som jobber med læreplaner til daglig for å lykkes med læreplanfornyelsen.

Les artikkelen her.

 

Tekna: Etter- og videreutdanning viktig i valget
Både Høyre og Ap går nå til valg på å gjennomføre en etter- og videreutdanningsreform, med hver sin modell. Tekna vil kjempe for at høyt utdannede ikke blir glemt denne gangen, uansett hvem som vinner valget.

Les artikkelen her.

 

Tekna: Bli med på årets morsomste festival
Er du kreativ, nysgjerrig og har skaperglede? Eller har du bare lyst til å gjøre noe gøy for deg og ungene? Da bør du bli med på gratisfestivalen Oslo Skaperfestival!

Den 29. - 30. september kommer Deichmanske Hovedbibliotek i Oslo til å fylles av tusenvis av skaperglade unge og gamle. Oslo Skaperfestival arrangeres i år for andre gang, og Tekna er blant hovedsamarbeidspartnerne. I 2016 hadde festivalen om lag 3000 deltakere, og det er ventet minst like mange i år.

Les artikkelen her.