Nyheter fra foreningene i uke 26

Publisert 

Denne uken med nyheter fra Legeforeningen, Juristforbundet, Psykologforeningen, Samfunnsøkonomene og Tekna.

Nyheter fra foreningene i uke 26

Legeforeningen: Fastlegene stadig mer populære i befolkningen
Fastlegene ligger helt i toppen når det kommer til brukernes tilfredshet og tillit til offentlige tjenester.  De siste årene har de blitt stadig mer populære.

Årets innbyggerundersøkelse fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), viser nok en gang at fastlegeordningen står sterkt i befolkningen.

Les mer her.

 

Juristforbundet: Mange jusstudenter søker praksis under studiet
Mer enn 40 % av de nyutdannede juristene oppgir at de har hatt faglig relevant deltidsarbeid ved siden av studiene. De mener dette har betydning for å få den jobben de ønsker seg etter siste eksamen. Dette viser en undersøkelse Juristforbundet har gjort i samarbeid med de juridiske fakultetene i Oslo, Bergen og Tromsø.

Les mer her.

 

Psykologforeningen: Ønsker bedre psykososial oppfølging av sykehusbarn
Nasjonal allianse for helsepsykologi i somatikken ønsker mer trykk i arbeidet for å sikre psykososial oppfølging av barn på sykehus.

I et brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie 20. juni anmoder alliansen statsråden om å følge opp Stortingets føringer i forbindelser med behandlingen av Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019). I den endelige avtalen som ble inngått i Stortinget om sykehusplanen, heter det at barn og unge skal sikres tilgang på nødvendig psykologkompetanse ved alle barne- og ungdomsmedisinske avdelinger knyttet til somatisk sengepost og poliklinikk.

Les mer her.

 

Samfunnsøkonomene: Trond Tørstad gjenvalgt som leder
Onsdag 14. juni var det generalforsamling i Samfunnsøkonomene lokaler i Kristian Augusts gate. I forkant av generalforsamlingen holdt Erling Holmøy (SSB) et faglig foredrag. Både foredraget og generalforsamlingen hadde et godt oppmøte.

Trond Tørstad ble enstemmig gjenvalgt som leder for Samfunnsøkonomene for ett år.

Utover leder, var vervene i foreningsstyret, tariffutvalget, profesjonsutvalget, kontrollkomiteen, fondsutvalget for fagforeningens sikringsfond og valgkomiteen på valg. Valget ble gjennomført i samsvar med valgkomiteens innstilling.

Les mer her.

 

Tekna: Toppmøte med KrF
I et times langt møte med KrFs stortingsgruppe tok Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg opp ulike politiske løsninger for arbeidsmarkedet.

Les mer her.