Nyheter fra foreningene i uke 24

Publisert 

Denne uken med nyheter fra Econa, Juristforbundet, Naturviterne, Psykologforeningen, Tekna og Veterinærforeningen.

Nyheter fra foreningene i uke 24

Econa: Langt liv med kortvarig kunnskap
Vi snakker om eldrebølge, og vi snakker om økende omstillingstakt, men tenker vi egentlig over hva kombinasjonen av disse to begrepene betyr?
Noen utviklingstrekk skjer så gradvis at vi sjelden reflekterer over dem. Men la oss se hundre år bakover i tid. Den gang var fortsatt den vanligste arbeidsplassen innen primærnæringene, altså landbruk, skogbruk og fiske, og vi snakker ikke om dagens høyteknologiske varianter av disse næringene.

Les artikkelen her.

 

Juristforbundet: Halvparten av juristene får jobb før eksamen
49 % av dem som fullførte jusstudiet (master) i 2016, fikk jobb før siste eksamen var avlagt. Omtrent like mange begynte å søke jobb i siste semester av studiet, mens hele 17 % fikk jobb uten å ha søkt. Dette viser en fersk undersøkelse Juristforbundet har gjort i samarbeid med de juridiske fakultetene i Oslo, Bergen og Tromsø.

Les artikkelen her.

 

Naturviterne: Forelska i skogen
"Jeg kom over et slikt utsagn i en lokalavis sist uke. Silje 23 år skulle bli veterinær eller politi. Solid og viktig begge deler." Les Dagfinn Hatløy på Naturviterbloggen.

Les bloggen her.

 

Psykologforeningen: Seksuelle krenkelser tar ikke sommerferie
En av åtte studenter opplever uønsket seksuell oppmerksomhet på lærestedet. Seksuelle krenkelser tar imidlertid ikke sommerferie. I gråsonen kan det være vanskelig å vite hvor grensa går. 

Les bloggen her.

 

Tekna: Randeberg gjenvalgt som Tekna-president
Lise Lyngsnes Randeberg er gjenvalgt som president i Tekna på foreningens representantskapsmøte. – Vi skal være stemmen for ansvarlig bruk av teknologi, sier hun.

Les artikkelen er.

 

Tekna og Veterinærforeningen: Spiller svarteper om lakselus
Mattilsynet skyver ansvar og problemer over på enkeltpersoner uten selv å bidra med faglig avklaring og veiledning om lakselus, skriver Torill Moseng, president i Den norske Veterinærforening, og Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna i en kronikk i DN.

Les kronikken her.