Nyheter fra foreningene i uke 11

Publisert 

Saker om bl.a. en tyrkisk lege som har vært fengslet siden oktober i fjor, tannlegeutdanningen ved UiO er på listen over de beste utdanningene i verden og naturviteres kompetanse bidrar til en grønn og mer robust økonomi i Norge.

Nyheter fra foreningene i uke 11

Arkitektenes Fagforbund inviterer til medlemskveld med foredrag ved kunsthistoriker Nina Høye
Vi har gleden av å invitere til en hyggelig sammenkomst i våre lokaler med foredrag ved kunsthistoriker Nina Høye om "Det nye Christiania - Parkveien og Wergelandsveien". Tid: Torsdag 6.april klokken 1700, Sted: Våre lokaler i Wergelandsveien 21B

Les mer og meld deg på vi linken.

Legeforeningen: Tyrkisk lege fortsatt fengslet
Den tyrkiske legen Serdar Küne har vært fengslet siden oktober i fjor. Han er anklaget for å ha behandlet påståtte medlemmer av den kurdiske frigjøringshæren. 

Les hele saken her.

Rekordhøy søkning til turnuslegestillinger
Første søknadsrunde til ledige turnuslegestillinger for start i september 2017, er nylig gjennomført. Aldri har det vært flere søkere.

Les hele saken her.

Tannlegeforeningen: UiO på listen over de beste tannlegeutdanningene i verden
8. mars ble listen over verdens universiteter basert på fagområder publisert (QS World University Rankings by Subject). Odontologi ved UiO havnet på 46. plass over verdens beste odontologistudier.

Les saken her.

Ny fagprosedyre for undersøkelser av barn utsatt for vold og overgrep
En ny fagprosedyre utviklet av Sørlandet sykehus HF og Statens Barnehus Kristiansand skal gjøre det enklere å dokumentere funn i saker der det er mistanke om vold og seksuelle overgrep mot barn.

Les hele saken her.

Juristforbundet: - Utflytting vil gi tap av kritisk og verdifull kompetanse
- Juristforbundet er tilhenger at å etablere statlige arbeidsplasser. Men utflytting av eksisterende etater vil gi et tap av kritisk og verdifull kompetanse, uttalte Sverre Bromander, leder av Juristforbundet - Stat under en høring på Stortinget i dag. Han møtte sammen med Pål Jakob Aasen, akademikertillitsvalgt i Landsbruksdirektoratet. De brukte dette direktoratet som eksempel i sitt innlegg.

Les saken her.

Tillitsvalgte forbereder seg til lønnsoppgjøret
Hva er det realistisk å forvente i årets oppgjør? Hvor står arbeidet med ny modell for offentlig tjenestepensjon? Og hvordan er erfaringene med lokale forhandlinger? Tillitsvalgte deler erfaringer og forbereder seg til forhandlinger på medlemmenes vegne foran lønnsoppgjøret i 2017.

Les saken her.

Naturviterne: - Naturviteres kompetanse bidrar til en grønn og mer robust økonomi i Norge!
God lønnsutvikling må kombineres med trygge og forutsigbare vilkår for arbeid, sa Dagfinn Hatløy, leder av Naturviternes tariffutvalg, da han åpnet årets Tariffkonferanse.

Les saken her.

Dagfinn Hatløy ny forbundsleder i Naturviterne
Dagfinn Hatløy er valgt til ny forbundsleder i Naturviterne. Hatløy etterfølger Vebjørn Knarrum. Naturviterne avholdt sitt landsmøte onsdag 15. mars i Oslo.

Les saken her.

Samfunnsviterne: Ny struktur for fylkesmannsembetene
Regjeringen vedtok 10. mars 2017 en ny struktur for fylkesmannsembetene. Vi vil fra 1. januar 2019 få 11 embeter. Embetene vil variere i utstrekning og innbyggertall, men skal gjennomgående betjene et langt større geografisk område sammenlignet med dagens 17 embeter.

Les saken her.