Årskalender 2018

2018  
10. - 12. januar Akademikerne helse
 15. januar Akademikerne kommune
16. januar Akademikerne stat
17. januar Akademikerne helse
25.-26. januar Akademikernes topplederseminar på Lysebu
12. februar Akademierne kommune
13. februar Akademikerne stat
14. februar Akademikerne helse
14. februar Styremøte i Akademikerne
12. mars Akademikerne kommune
13. mars Akademikerne stat
14. mars Akademikerne helse
4. april Styremøte i Akademikerne
9. april Akademikerne kommune
10. april Akademikerne stat
11. april Akademikerne helse
9. mai Styremøte i Akademikerne
14. mai Akademikerne kommune
15. mai Akademikerne stat
16. mai Akademikerne helse
6.-8. juni Styreseminar i Akademikerne
11.-12. juni Akademikerne kommune
12. juni Akademikerne stat
13. juni Akademikerne helse
Juni Regionale opplæringskonferanser i kommunal sektor
13. - 18. august Arendalsuka 2018
27. august Akademikerne kommune
28. august Akademikerne stat
29. august Akademikerne helse
August/september Regionale opplæringskonferanser i kommunal sektor
5. september Styremøte i Akademikerne
 12.-14. september Akademikerne kommune
19.-21. september Akademikerne stat
27. september Akademikerne helse
15. oktober Akademikerne kommune
16. oktober Akademikerne stat
17. oktober Akademikerne helse
17. oktober Styremøte i Akademikerne
24. oktober Akademikernes høstkonferanse med utdeling av Akademikerprisen, Grand Hotel, Oslo, kl. 9-12
24. oktober Akademikernes rådsmøte
7.-9. november Akademikerne helse
 12. november Akademikerne kommune
13. november Akademikerne stat
5. desember Styremøte i Akademikerne
 10. desember Akademikerne kommune
 11. desember Akademikerne stat
 12. desember Akademikerne helse
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Les også