Vidersender - Akademikerne

Vidersender...

Aktuelt

Behov for trepartssamarbeid om delingsøkonomien

En samlet norsk arbeidstakerside mener flertallet i delingsøkonomiutvalget tar for lett på sentrale utfordringer som følger av delingsøkonomien.