Tilpassede ytelsesordninger i privat tjenestepensjon

Publisert 

Felles brev fra LO, Unio, YS og Akademikerne til finansminister Sigbjørn Johnsen hvor det vises til at det etter framleggensen av Banklovkommisjonens to siste rapporter NOU 2012: 13 og NOU 2013: 3 er skapt usikkerhet om det i framtiden skal være mulig å tilby ytelsespensjonsordninger i privat sektor.

Vi viser for øvrig til at Banklovkommisjonens mandat uttrykkelig sier at "beregnet folketrygd" skal vurderes og at det skal lages utkast til endringer som gjør det mulig å videreføre tilpassede ytelsesprodukter.

GABLER - Banklovkommisjonen skal utrede ny ytelsesbasert alderspensjon 

AON - fortsatt mulig med ytelsespensjon i privat sektor
 

Les også