Ny uførepensjon i privat sektor fra nyttår

Publisert 

Finansdepartementet har besluttet at ny uførepensjon i privat sektor skal tre i kraft fra nyttår. Bedrifter med uførepensjon får 1 år på seg til å endre pensjonsordningen.

Ny uførepensjon i privat sektor fra nyttår

Den nye pensjonsordningen er tilpasset ny uføretrygd i folketrygden som kom i 2015, noe som stort sett gir lavere uførepensjon for lønn under 7,1 G (folketrygdens grunnbeløp) og høyere uførepensjon for lønn mellom 7,1 og 12 G, enn i dagens ordning. Uførepensjonen fastsettes uten hensyn til tjenestetid, men det skal gjøres fradrag for uførepensjon fra fripoliser og oppsatte rettigheter i folketrygden.

Akademikerne uttrykte i sin høringsuttalelse til forskriften bekymring for delvis uføre og sykmeldte. Disse gruppene ville kunne falle mellom to stoler ved overgang til ny ordning. Finansdepartementet har bestemt at disse gruppene skal ivaretas, og de får direkte opptak i ny uførepensjonsordning uten helsevurdering.

Les mer om dette hos regjeringen (ekstern lenke).