Høringsuttalelse om regler for fripoliser med investeringsvalg

Publisert 

Finansdepartementet har sendt på høring forslag til regler om overgang til investeringsvalg. Akademikerne avga høringsuttalelse 17. januar 2014.

Høringsuttalelse om regler for fripoliser med investeringsvalg

Se hele høringsuttalelsen her.

Akademikerne mener det er viktig at fripolisene må ha fått oppjustert premiereserven til nye dødelighetsforutsetninger før overgang til investeringsvalg.

Akademikerne mener videre at den enkelte som velger investeringsvalg ikke samtidig må overta risikoen for langt liv, slik Finanstilsynet har beskrevet, og ber om at loven blir endret på dette punktet.

Det er foreslått nye informasjonskrav ved salg av fripoliser med investeringsvalg. Akademikerne mener det må stilles store krav til god informasjon ved slikt salg. Det bør kreves individuell rådgivning til alle som vurderer overgang til investeringsvalg. I den forbindelse påpeker Akademikerne at det er viktig at kostnadene knyttet til utvikling og salg av fripoliser med investeringsvalg ikke belastes andre kunder hos forsikringsselskapene.

Finansdepartementet vil utrede videre om det skal lages egne regler for utbetalingsprofil fra fripoliser med investeringsvalg og ny tjenestepensjonsordning.