Høringsuttalelse fra Akademikerne om teknisk rente

Publisert 

Akademikerne har avgitt høringsuttalelse på forslag til forskrift til lov om tjenestepensjon, herunder forslag om bruk av en teknisk, men ikke garantert, rente til bruk for beregning av årlig pensjon for tjenestepensjon og fripoliser med investeringsvalg.

Høringsuttalelse fra Akademikerne om teknisk rente

Akademikerne avga sin høringsuttalelse 21.05.2014. Akademikerne er svært skeptiske til å innføre en teknisk rente som foreslått, og anbefaler at det ikke åpnes for å kunne bruke en slik rente.

Se hele høringsuttalelsen her (lenke).