Høring om forskrifter til tjenestepensjonsloven

Publisert 

Finansdepartementet har sendt på høring utkast til forskrifter til tjenestepensjonsloven.

Høring om forskrifter til tjenestepensjonsloven

Selve lovteksten om uførepensjon er allerede vedtatt av Stortinget.

Ny uførepensjon foreslås å tre i kraft fra nyttår (01.01.2016), med en overgangsperiode på ett år for alle eksisterende uførepensjonsordninger.

Høringssaken finnes på sidene til Regjeringen (ekstern lenke). 

Høringsfrist er fredag 13. november 2015.