Høring – NOU 2015: 5 Pensjonslovene og folketrygdreformen IV

Publisert 

Finansdepartementet har sendt på høring NOU 2015: 5 Pensjonslovene og folketrygdreformen IV (utredning nr. 29 fra Banklovkommisjonen).

Høring – NOU 2015: 5 Pensjonslovene og folketrygdreformen IV

Høringssaken finnes på regjeringens hjemmesider (ekstern lenke).

Akademikerne er representert i Banklovkommisjonen, og har således vært delaktig i rapporten. Akademikernes uttalelse i forbindelse med at rapporten ble offentliggjort finnes her.

Høringsfrist til Finansdepartementet er 14. august.