Fortsatt dårlig regulering for alderspensjonister

Publisert 

Alderspensjonister i folketrygden får regulert pensjonen sin med alminnelig lønnsvekst fratrukket 0,75 prosent.

Fortsatt dårlig regulering for alderspensjonister

Etter at regjeringen lovet å vurdere ordningen som i fjor ga pensjonistene en svak lønnsnedgang mens arbeidstakere fikk reallønnsvekst, har de kommet til at de ikke ønsker å endre reglene.

Regjeringen peker på andre endringer som er foretatt og som kan gi pensjonistene mer pensjon etter skatt.

Du kan lese mer om vedtaket her. (Ekstern lenke til regjeringe.no).