Forslag til forskrift til ny tjenestepensjonslov

Publisert 

Finansdepartementet har sendt på høring forslag til forskrift til ny tjenestepensjonslov m.m. Selv om loven inneholder en rekke forskriftshjemler har Finanstilsynet bare tatt fatt i et par av dem, og sier de vil avvente at tjenestepensjonsproduktet er etablert og «eventuelle behov materialiserer seg».

Forslag til forskrift til ny tjenestepensjonslov

Forslaget til forskrifter berører først og fremt følgende forhold:

- Hvilke yrker som kan ta ut alderspensjon fra 55 eller 60 år

- Beregning og utbetaling av alderspensjon med mulighet for å endre utbetalingsprofilen i ny tjenestepensjon og for fripoliser

- Krav til kontoinformasjon til innehaver av pensjonsbevis

- Opplysninger før avtale om pensjonsbevis med egen investeringsportefølje kan inngås i tjenestepensjonsloven

Høringsfristen er 21. mai 2014.

Høringssaken finnes på Finansdepartementets sider.