Forslag om lavere beregningsrente for ytelsesordninger

Publisert 

Finanstilsynet har sendt på høring et forslag om å sette ned beregningsrenten for all ny opptjening kollektive ytelsesordninger, både offentlige og private, til 2 prosent fra dagens 2,5 prosent fra 01.01.2015.

Forslag om lavere beregningsrente for ytelsesordninger

Dette vil bety vesentlig høyere premie for disse ordningene som vil komme i tillegg til den økte premien som følge av endret dødelighetsgrunnlag.

Finanstilsynet har tidligere foreslått å sette ned renten både fra 01.01.2013 og 01.01.2014, men Finansdepartementet godkjente ikke disse forslagene.

Frist for høringsuttalelse er 17. juni 2014.

Mer om høringen finnes i brav fra Finanstilsynet (lenke)