Forslag om økte innskudd for pensjonsordninger der innskuddet fastsettes som et fast beløp

Publisert 

Finansdepartementet har sendt på høring Finanstilsynets notat om innskuddsgrenser i innskuddspensjonsordninger.

Forslag om økte innskudd for pensjonsordninger der innskuddet fastsettes som et fast beløp

Ikke mange bedrifter har pensjonsordninger der innskuddet fastsettes som et fast beløp, men noen. Grensene for disse beløpene ble ikke økt da maksimale innskudd for innskudd som blir regnet i prosent av lønn, ble økt i 2014. Finansdepartementet foreslår derfor nå å øke grensene også der innskuddet fastsettes som et fast beløp.

Høringsfristen er 04.03.2016.

Ekstern lenke til høringen hos regjeringen.