Forenkling av rettigheter i innskuddspensjonsordninger

Publisert 

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om å tillate såkalte «individuelle pensjonskontoer». Akademikerne jobber med et høringssvar.

Forenkling av rettigheter i innskuddspensjonsordninger

Forslaget er ment å gjøre det billigere for den enkelte, og sikre mer i pensjon, ved at innskuddspensjon fra gamle og eksisterende arbeidsgivere kan samles. Samtidig har departementet foreslått at de som jobber mindre enn 12 måneder ett sted skal få med seg pensjonsrettighetene sine.

Høringsfristen er 21.02.2018.

Les mer om saken her.