Akademikerne positive til samarbeid om offentlig tjenestepensjon

Publisert 

21. mai var partene i arbeidslivet invitert til møte hos arbeids- og sosialminister Robert Eriksson for å klarlegge om det er grunnlag for at regjeringen sammen med partene kan finne nye og langsiktige løsninger for alderspensjon og AFP i offentlig tjenestepensjon.

Akademikerne positive til samarbeid om offentlig tjenestepensjon

- Jeg er glad for at ministeren legger opp til bred enighet og en transparent prosess rundt et så viktig tema, sier Knut Aarbakke, leder i Akademikerne. 

Intensjonen er å finne løsninger som ytterligere tilpasser offentlig tjenestepensjon til pensjonsreformen. Det er allerede besluttet at ASD skal utarbeide en rapport om nye pensjonsordninger for ansatte i offentlig sektor samt overgangsregler fra dagens ordninger. Rapporten skal danne grunnlag for en vurdering av om man sammen med tariffpartene skal arbeide for å finne nye pensjons- løsninger for offentlig ansatte.

Akademikerne fremholdt i møte det positive i at partene involveres i arbeidet med rapporten, gjennom deltakelse i referansegruppe - samt at alle gis mulighet til å påvirke arbeidet som skal gjennomføres med å etablere fakta- og vurderingsgrunnlag.

- Det er avgjørende med en åpen prosess hvor alle partene blir involvert for at vi skal finne et pensjonssystem i offentlig sektor som er bærekraftig og samtidig ivaretar ansatte på en like god måte som i dag, sier Aarbakke.