Innskuddsavtale tjenestepensjon

Publisert 

Akademikerne har på vegne av medlemmer med egen virksomhet, forhandlet frem en avtale med DNB Livsforsikring.

Innskuddsavtale tjenestepensjon

For alle virksomheter med minst en ansatt er tjenestepensjon obligatorisk. For selvstendig næringsdrivende uten ansatte er ordningen frivillig. Gjennom denne avtalen tilbys gunstige vilkår på innskuddspensjon samtidig som ansatte gis mulighet for gunstige private spareordninger. 

Med Vital Innskuddspensjon har medlemmer med egen virksomhet mulighet til å etablere en pensjonsordning som oppfyller kravene til Obligatorisk Tjenestepensjon, og det til gunstige vilkår spesielt utviklet for Akademikerne. 

Ny avtale om Obligatorisk Tjenestepensjon, lenke.