Hva er pensjon?

Du kan få pensjon fra flere ulike steder. Vanligvis skilles det mellom pensjon fra folketrygden, pensjon fra arbeidsforhold og egen pensjonssparing.   

Hva er pensjon?

Hva får du?

Din pensjon fra NAV gir oversikt over pensjon fra folketrygd.

Norsk pensjon gir oversikt over tjenestepensjon og individuell pensjon.

Mer om pensjon

Trykk på overskriftene for å lese mer om hvert tema.

1. Pensjonsreformen

2. Folketrygden

3. Tjenestepensjon

4. Rett til pensjon etter avsluttet arbeidsforhold

5. Avtalefestet pensjon (AFP)

6. Uføreytelser etter pensjonsreformen

7. Egen pensjonssparing

8. Fleksibelt pensjonsuttak

9. Ord og uttrykk

10. Syv filmer om pensjon