10. Syv filmer om pensjon

NAV, Norsk Pensjon, Finans Norge, Statens Pensjonskasse, Fellesordningen for AFP, Senter for Seniorpolitikk og AksjeNorge har laget en serie på syv filmer om pensjon som er tilgjengelig på YouTube.

Film 1 - Hva er pensjon?

--

Film 2 - Fleksibel alderspensjon

--

Film 3 - Alderspensjon fra folketrygden

--

Film 4 - Privat tjenestepensjon

--

Film 5 - Offentlig tjenestepensjon

--

Film 6 - Avtalefestet pensjon (AFP)

--

Film 7 - Egen pensjonssparing

--

Les også