Vil vurdere prinsippene for regulering av pensjon

Publisert 

Veksten i grunnbeløpet i 2015 er så lav at alderspensjonister vil få lavere regulering a vpensjonen enn prisveksten.

Vil vurdere prinsippene for regulering av pensjon

De vil dermed få lavere kjøpekraft enn i fjor.

Regjeringen varsler nå at den vil vurdere om prinsippene for regulering av pensjoner bør endres slik at slike effekter unngås.

Les mer her.